Textileco

Humanitární projekt sběru textilu je nyní také mobilní!

Cílem projektu Mobileco je nabídnout obyvatelům možnost odložení nepotřebného textilu přímo v oblasti jejich bydliště a navíc bez dlouhodobých nároků na zábor veřejného prostranství.

Mobilní sběry jsou součástí již známého projektu Textileco, jehož hlavním partnerem je Český červený kříž.

Harmonogram probíhajících mobilních sběrů naleznete v menu Mobilní kontejnery.

logo Mobileco

Logo mobilních kontejnerových sběrů.Mobilní kontejner Mobileco

Všechna průmyslová práva vyhrazena společností CORETEX CZ SE.

MAKRO podporuje Český červený kříž

Od počátku roku 2015 jsme navázali spolupráci se společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Naše kontejnery najdete u těchto marketů:

 • Průhonice/Čestlice
 • České Budějovice
 • Plzeň
 • Jenišov u Karlových Varů
 • Ústí nad Labem
 • Liberec
 • Hradec Králové
 • Brno
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Zlín

Makro podporuje ČČK
Makro